در مسیر یادگیری...

ریاضی یعنی حساب و هندسه ریاضی یعنی استدلال و اثبات ریاضی یعنی ضرب و تقسیم ریاضی یعنی ضرب و تفریق ریاضی یعنی رادیکالها....

...حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است

هر چه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است

و هر چه توان او بیشتر گردد ادعای او کمتر می گردد


پروفسور حسابی...

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 دی 1396 ] [ 17:01 ] [ *دالیا دهمرده * ]

[ ]

شوخی با ریاضی...


وقتی من به دنیا اومدم پدرم ۳۰ سالش بود یعنی سنش ۳۰ برابر من بود

وقتی من ۲ ساله شدم پدرم ۳۲ ساله شد یعنی ۱۶ برابر من

وقتی من ۳ ساله شدم پدرم ۳۳ ساله شد یعنی ۱۱ برابر من

وقتی من ۵ ساله شدم پدرم ۳۵ ساله شد یعنی ۷ برابر من

وقتی من ۱۰ ساله شدم پدرم ۴۰ ساله شد یعنی ۴ برابر من

وقتی من ۱۵ ساله شدم پدرم ۴۵ ساله شد یعنی ۳ برابر من

وقتی من ۳۰ ساله شدم پدرم ۶۰ ساله شد یعنی ۲ برابر من

می ترسم اگه ادامه بدم از پدرم بزرگتر بشم


[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 دی 1396 ] [ 16:59 ] [ *دالیا دهمرده * ]

[ ]

مساحت رنج...


شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید


مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

محیط تنگ دلم را شکسته رسم کنید

خطوط منحنی خنده را خراب کنید

طنین نام مرا موریانه خواهد خورد

مرا به نام دگر غیر ازین خطاب کنید

دگر به منطق منسوخ مرگ میخندم

مگر به شیوه ی دیگر مرا مجاب کنید

در انجماد سکون پیش از آن که سنگ شوم

مرا به هرم نفس های عشق آب کنید

مگر سماجت پولادی سکوت مرا

درون کوره ی فریاد خود مذاب کنید

بلاغت غم من انتشار خواهد یافت

اگر که متن سکوت مرا کتاب کنید


قیصر امین پور


[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 دی 1396 ] [ 16:58 ] [ *دالیا دهمرده * ]

[ ]

ریاضی....


نظر له‌وی‌تین راجع به ریاضیات:


ریاضیات یکی از ساده‌ترین و در عین‌حال زیباترین دانش‌هاست و هرکسی می‌تواند به آن

دست یابد. له‌وی‌تین در کتاب «حماسه‌ی هندسه» می‌گوید: اگر شما شنیدید که کسی

می‌گوید من ریاضیات را دوست ندارم، باور نکنید. ریاضیات را نمی‌توان دوست نداشت.

ریاضیات هم در بیرون و همدر درون ما وجود دارد. تنها می‌توان ریاضیات را شناخت یا نشناخت.


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 دی 1396 ] [ 16:56 ] [ *دالیا دهمرده * ]

[ ]

جایگاه اخلاق در ریاضی...


روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند

جواب داد :

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1

اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10

اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100

اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =1000

ولی اگر زمانی عدد یک (اخلاق) رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به .تنهایی هیچ نیست ، پس ان انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت .اگر اخلاق نباشد، انسان خدای ثروت و اصل و نسب و زیبایی هم باشد هیچ نیست[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 دی 1396 ] [ 16:48 ] [ *دالیا دهمرده * ]

[ ]

کاش های ریاضی دانان...


کاش مختصات کردارمان روی ربع اول همان طور می ماند و به سمت ربع های دیگر نمی رفتیم.

کاش تابع اعمال خوبمان اکیدا صعودی باشد تا به مقصد برسیم.

کاش تابع گناهانمان نزولی باشد تا در یک جا یی بالا خره پایان پذیرد.

کاش لااقل تابع گناهانمان اینقدر پیو سته نباشد و حد اشتباهاتمان به بینهایت میل نکند.

کاش از سخنهای بیهوده و اعمال مکروهه که فراوان هم هستند جذر و کعب می گرفتیم.

کاش دنیا با تمام دلخوشی هایش در نظرمان نقطه ای توخالی باشد و بس.

کاش انتگرال های بی حرمتی هایمان در محضر دوست توبه باشد.

کاش بتوانیم اعمال نیک و بسیار اندکمان را به توان های بزرگی برسانیم تا به حساب آیند.

کاش آهنگ رو به افزایش حجم روزمرگی ها به ما فرصت فکر کردن به خود را بدهد.

کاش راه راست را انتخاب کنیم که اگر نکنیم یا به هدف نمی رسیم و یا دیرتر می رسیم.

کاش لگاریتم کلیه ی اعمالمان در مبنای رضای خدا قرار گیرد تا مقبول درگاهش واقع شود.

کاش لحظه های خوب مناجات را می شد یک جا جمع کرد تا از دستشان ندهیم و فراموششان نکنیم.

کاش...[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 دی 1396 ] [ 16:46 ] [ *دالیا دهمرده * ]

[ ]

بسیج